Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nissan  Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 2S của INFINITI Việt Nam tại khu vực Miền Trung. Để đáp ứng…

Xem chi tiết

Tuyển dụng Tư vấn bán hàng

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và Kế hoạch mở rộng của Công ty trong thời gian đến; Tháng 12 này, Nissan Đà Nẵng…

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty Cổ phần Ô tô Quang Phi Hùng – Nissan Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 1S của INFINITI Việt Nam…

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Ô tô Quang Phi Hùng – Nissan Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 1S…

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Ô tô Quang Phi Hùng – Nissan Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 2S của INFINITI Việt Nam…

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Ô tô Quang Phi Hùng – Nissan Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 2S của INFINITI Việt Nam…

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Ô tô Quang Phi Hùng – Nissan Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 2S của INFINITI…

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Nissan  Đà Nẵng là Đại lý chính 3S của NISSAN và 2S của INFINITI Việt Nam tại Đà Nẵng và khu vực…

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Nissan  Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 2S của INFINITI Việt Nam tại khu vực Miền…

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Nissan  Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 2S của INFINITI Việt Nam tại khu vực Miền…

Xem chi tiết