Tuyển dụng

td

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty Cổ phần Ô tô Quang Phi Hùng – Nissan Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 1S của INFINITI Việt Nam…

Xem chi tiết

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Ô tô Quang Phi Hùng – Nissan Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 1S…

Xem chi tiết

tuyendung1

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Ô tô Quang Phi Hùng – Nissan Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 2S của INFINITI Việt Nam…

Xem chi tiết

images

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Ô tô Quang Phi Hùng – Nissan Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 2S của INFINITI Việt Nam…

Xem chi tiết

tuyen-dung1_ofir

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Ô tô Quang Phi Hùng – Nissan Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 2S của INFINITI…

Xem chi tiết

tuyennhansu

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Nissan  Đà Nẵng là Đại lý chính 3S của NISSAN và 2S của INFINITI Việt Nam tại Đà Nẵng và khu vực…

Xem chi tiết

tuyennhansu

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Nissan  Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 2S của INFINITI Việt Nam tại khu vực Miền…

Xem chi tiết

tuyennhansu

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Nissan  Đà Nẵng là Đại lý chính thức 3S của NISSAN và 2S của INFINITI Việt Nam tại khu vực Miền…

Xem chi tiết

tuyendung2472_1412331191908

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động, Nissan Đà Nẵng cần tuyển dụng nhân sự ở các vị trí sau đây: 02 Kỹ thuật viên…

Xem chi tiết